One more Swiss event – Schaffhausen Carnival

The carnival in Schaffhausen is celebrated throughout the picturesque old town with lots of fun, positive energy and colorful confetti. After putting up the jester’s tree on Friday, the carnival has officialy start. The event is filled with carnival music, foodies, beer and spectacles, including the children’s carnival.
__________________________________________________________________

Wersja polska:

Karnawał w Schaffhausen jest obchodzony w malowniczym starym mieście z dużą ilością zabawy, pozytywnej energii i kolorowego konfetti. Po zawieszeniu drzewa błazna w piątek, karnawał został oficjalnie rozpoczęty. Impreza karnawałowa jest przepełniona muzyką, smakołykami, piwem i spektaklami, w tym również karnawałem dla dzieci.

PHOTOGRAPHY NIKON D/5100- 18/02/2017

01233-245-2567891011

Leave a Reply